e
Published
8 .aug.2019

Fremtidens sorter

Frøudbytte er også et forædlingsmål i frøavl

DLFs planteforædlere arbejder målrettet for at finde græsser med bedre egenskaber til foder og plæne til glæde og gavn for kunderne.

Dette arbejde resulterer i ressource-effektive sorter med større udbytte, bedre kvalitet, højere tolerance over for sygdomme og tørke.

Forædling handler også om at finde sorter med et højt potentiale for frøudbytte, så vi opnår et bæredygtigt og stabilt frøudbytte i frømarken.

Det er derfor, at DLFs planteforædlere hvert år tester tusindvis af nye kandidater for deres frøudbyttepotentiale, så vi opnår sorter med både et godt frøudbytte og gode brugsegenskaber.

Videoen nedenfor giver et godt indblik i dette arbejde.