e
Published
16 .feb.2017

Giv din frømark en opdatering

Frøbranchen bruger mange ressourcer på at forbedre og optimere frødyrkningen. Hvert år bliver der udført FrøavlsFORSØG hos DLF, i Seges regi og på AU-Flakkebjerg. Resultater herfra, sammenholdt med praktiske erfaringer, giver fundamentet for dyrkningsvejledninger, som frøavlerne kan anvende som basis i de enkelte arter.

Dyrkningspraksis ændrer sig i takt med, at vi får ny viden og nye erfaringer fra forsøg og praktisk frøavl. Derfor opdaterer vi årligt dyrkningsvejledninger i frøarterne, så du kan optimere din frøafgrøde. Vejledningerne indeholder den nyeste viden om dyrkning af frø og grundlæggende viden om udbytter med mere. Derudover indeholder hver vejledning bagerst en dyrkningskalender. Find de opdaterede dyrkningsvejledninger fra februar 2017 her