e
Published
2 .jan.2019

God tilslutning til DLF-avlermøder

I løbet af de to uger før jul har DLF holdt 16 avlermøder i hele landet med knap 1300 deltagere

På avlermøderne er deltagerne blevet opdateret på årets høst både lokalt og landsdækkende, både i forhold til udbytter og økonomi. Avlerne har desuden fået et indblik i afsætningsforholdene på frømarkedet, samt balancerne mellem udbud og efterspørgsel i de enkelte frøarter. Endelig har der været en række dyrkningsfaglige indlæg, hvor relevante nyheder inden for frødyrkning er blevet præsenteret.

Avlermøderne er også det forum, hvor frøavlerne vælger de 150 delegerede, der skal repræsentere de enkelte valgkredse. Opstilling og valg af delegerede sker skriftligt, og på mange af møderne er der kampvalg om posterne. Det giver både plads til genvalg og til nye delegerede. De nyvalgte delegerede vil senere på året blive inviteret til et introduktionsmøde, hvor de vil få en forretningsgennemgang af ledelsen.

Nedenfor viser vi billeder fra nogle af møderne:

Salgs- og marketingdirektør Søren Halbye fortæller om markedet på mødet i Vordingborg

Opmærksomme frøavlere på mødet i Roskilde

Søren Halbye fortæller om produktionen af højtkvalitetsfrø til plænekunder, der markedsføres under navnet DLF Select

På mødet i Himmerland var bestyrelsesmedlem Flemming Rod Madsen (t.h.) mødeleder

Stemmerne til delegeretvalget optælles under nøje opsyn fra stemmetællerne 

På Stevns var bestyrelsesmedlem Mogens Worrre-Jensen mødeleder for 20. år i træk

Her stod adm. direktør Truels Damsgaard for markedsberetningen 


Det store mødelokale på forædlingsstationen var fyldt godt op til stevnsmødet

Frøkonsulent, frøforsker, avlschef og planteavlskonsulent i en passiar om - ja hvad ellers - frø! 

Avlermøde i Skive


Avlsdirektør Anders Mondrup klar til at underholde i Randers​

Fuldt hus på Bechs Hotel i Tarm

Hvilke fynboer finder de bedste pladser i Nyborg?

Opmærksomme tilhørere i Landbrugets Hus, Horsens