e
Published
24 .nov.2017

Godt management giver flot græs til foråret

Forskning i management og hårdføre græsser giver gode resultater.

Alle forædlingsvirksomheder, som arbejder med tempererede græsser, kender til vigtigheden af græssets kuldetolerance og dermed evne til at overleve den barske vintre. En god kuldetolerance vil uundgåeligt resulterer i mindre genetablering, og dermed mindskes muligheden for at bruge græsplænen i det tidligere forår - hvilket især er vigtigt i professionelt øjemed.

STERF afholdte for nyligt en velbesøgt konference om management af græsplæner i forhold til den barske skandinaviske vinter.

Mange goldbaner oplever udfordringer med vinterskader. En undersøgelse af 1.010 golfbaner i norden viser, at genetablering og tabt fortjeneste beløber sig til ca. 14,5 mio. EUR. Derfor er mange greenkeepere også interesseret i den seneste viden og udvikling inden for græsser og management. Konference blev afholdt på baggrund af et fireårigt forskningsprojekt. Formålet var at undersøge, hvordan efterårstilførsel af gødning kan påvirke tempererede græssers kuldetolerance.

Valg af den korrekte græssort var et af de vigtigste budskaber, som deltagerne kunne tage med hjem. Ikke kun i relation til vinteroverlevelse men også i forhold til sygdomme og hurtig genetablering. Anvendelse af beskyttende, tekniske foranstaltninger blev også fremlagt som en mulighed, men løsningen kræver en del arbejdskraft.

Kuldetolerance er en vigtigt del af vores forædlingsprogrammet i DLF, og kun de mest lovende sorter, som passer til det barske skandinaviske klima, vil efter en intern udvælgelsesproces, blive testet i officielle tests over hele verden. SCANTURF er det velkendte skandinaviske testprogram for plænegræsser, og placeringen af testarealer i Skandinavien gør programmet særlig velegnet til test af plænegræsser til det nordiske klima.

SCANTURF er en mindre del af et forskningsprogram, som er administreret af det skandinaviske samarbejde om test af plænegræsser (STERF). SCANTURF blev etableret i 2006 af det skandinaviske golfforbund.

Kontakt din salgskonsulent, hvis du er interesseret i at vide mere om vinterhårdføre græsser.