e
Published
25 .mar.2019

Græs med våde tæer

Det er ikke alle græsser, som kan lide at have våde rødder, men nogle kan bedre end andre.

Rødderne tjener mange formål

Rødderne tjener flere formål for planten:

  • de optager næringsstoffer og vand fra jorden
  • de transporterer vand, næringsstoffer, sukker og andre organiske stoffer rundt i planten
  • de danner forankring af planten til jorden
  • de oplagrer energi for planten i form af stivelse

Rødder kan ikke kun bruges til at opsuge vandet, men også til at bortlede vandet fra arealerne. De kanaler, som opstår ned gennem de ellers ugennemtrængelige jordlag efter de gamle og døde rødder, virker som drænrør og bortleder vandet, mens de omkringliggende levende rødder holder på jorden omkring sig.

Anbefalede arter

Strandsvingel har meget dybe rødder og kan udover at modvirke digebrud også aflede store mængder vand via de kanaler, som rødderne skaber ned gennem jorden.

Krybhvene elsker våde områder og kan endda vokse henover vandet. 

Timoté findes normalt voksende vildt i frugtbare jordarter i gode fugtige forhold. Det er en vedholdende græsart, der sjældent lider af frostskader. Hvis der er fugt til rådighed, tåler det høje sommertemperaturer, men er bedst egnet til dyrkning i områder med tempererede klimaforhold, herunder lavtliggende vådt jord.

Speciel fugttålende blanding

Dige & LAR blandingen er specielt designet til at kunne tåle fugtige forhold. Den indeholder bl.a. westerwoldisk rajgræs, som er en ammegræs, der spirer og etablerer sig hurtigt men dør efter de første vintre. De blivende græsser tager gradvist over.

Den salttolerante strandsvingels meget dybe rødder er med til at modvirke digebrud.

Rødsvinglerne kan gro under tørre og næringsfattige forhold.

Hvenerne øger tilpasningsevnen til ugunstige jordbunds-forhold.

Strandsvingel, krybhvene og timoté har en enestående tolerance til fugtige forhold og gør blandingen optimal til LAR projekter.

Alle de blivende græsser er lavtvoksende plænesorter.