e
Published
4 .jan.2019

Græs på kongressen

På årets plantekongres den 15.-16. januar er der gode muligheder for at stifte nærmere bekendskab med græs. Både i forhold til optimering af græs til grovfoderproduktion, til frødyrkning og til bioraffinering. DLF bidrager også med indlægsholdere på kongressen.

På Årsmødet har landmand og bestyrelsesmedlem i DLF, Martin Mogensen, et indlæg om hvordan han og sine kolleger på Go-Gris manøvrerer i forhold til landbrugets omdømme i sit lokalområde med aktiv dialog og deltagelse. Indlægstitlen er: "Vi vil gøre en forskel".  

Toptrimmet græsproduktion, session 5: 
Nye forsøg viser stor forskel i græsarter og -sorters tørketolerance, hvilket har stor betydning for udbyttet.
Indlægstitlen er: "Screening af græssorters tørketolerance". Christian Sig Jensen, head of biotech and turf research, Europe, DLF

Sådan bevarer vi vores førerpladsen i frøavl, session 14:  
Dansk frø skal fortsat være det førende kvalitetsbrand på verdensmarkedet. Det kræver sorter, der er konkurrencedygtige på kvalitetsparametre og har et højt frøudbytte. Indlægstitlen er: "Sådan sikres frøudbyttepotentialet i nye græssorter".
Niels Roulund, planteforædler i DLF 

Læs mere om programmet for Plantekongressen her