e
Published
8 .nov.2017

Græsmarkskonference 2017

Hvad skal til for at skabe en succes på en regnfuld og kold dag i oktober?

Fagfolk i hyggelige omgivelser
Stort fremmøde af spørgelystne fagfolk samt yderst kompetente indlægsholdere i hyggelige og behagelige omgivelser var med til at gøre DLF's Græsmarkskonference 2017 til en succesfuld konference.

Fagfolk fra hele landet var indbudt og trods en kold og regnfuld oktoberdag, var der fuldt hus af interesserede fagfolk, som ville høre om græsmarkens potentiale som proteinkilde, som var dette års tema for Græsmarkskonferencen.

Tematiske højdepunkter i Græsmarkskonference 2017
Temaet var delt i fire mindre blokke, hvor indlægsholdere med landbrugsfaglig baggrund, men også ingeniørmæssig baggrund, kunne fortælle om de seneste fremskridt og projekter inden for kløvergræsmarken som proteinkilde.

Dagen var præget af spændende indlæg og nogle enkelte højdepunkterne var;

  • Ekstraktion af protein fra græsmarken for øget selvforsyning og fodring af fjerkræ og grise

  • Korrekt management og valg af kløver i forhold til phytoøstrogener, f.eks. i forhold til knogleskørhed

  • Kløvergræsmarkens forøgelse af jordens frugtbarhed og effekt på den efterfølgende afgrøde

  • Implementering af det irske afgræsningssystem under nordtyske forhold

  • Koens fortrukne græs – et økologisk afgræsnings- og screeningsforsøg i Jylland

  • Fjernstyret og fotografisk analyse af kløvergræsmarken.

  • Korrekt gødskning af marken baseret på digital monitorering.

  • Radimax og Genome Wide Selection for målrettet forædling.

Videnskabelig tilgang
Græsmarkskonferencen er et vigtigt redskab i brobygning mellem forskere og fagfolk, og konferencen er en del af den videnskabelige tilgang til græs, forædling og landbrug, som DLF til dagligt arbejder med. Det store fremmøde og spørgelystne publikum tyder derfor også på, at DLF i fremtiden vil arrangere en Græsmarkskonference. Den næste finder sted i 2019.

Læs mere om Græsmarkskonference 2017.

Proteinudnyttelse i græs; erfaringer fra udviklingsprojekter
Fytoøstroger i kløver - variationer mellem sorter og sæson
Værdien af græsmarker i sædskifte
Screening af græsser til afgræsning
Kløverandelen i kløvergræsmarken og nyt fra SEGES
Fremtidige udfordringer forædling​
Digital billedanalyse af kløvergræsmarken