e
Published
19 .jul.2017

Græsmatchen - stor variation i første slæt

Første resultater viser et tæt løb i udbytte, men stor variation i kvalitet.

Igen i år følges den spændende udvikling i græsmatchen nøje. Resultater af græsmatchens første slæt har længe været ventet og det har især været spændende at se, hvordan det kolde vejr i april, med efterfølgende varmt vejr i maj har påvirket græsset.

Første slæt blev tager i perioden 19. maj til 29 maj og trods et tæt løb i antallet af foderenheder, som kun varierer mellem 4.414-4.862 FEN/ha, så er variationen i kvaliteten stor.

Proteinindholdet varierer fra 12,4-16,5 %, mens fordøjeligheden af organisk stof varierer fra 76,2-81,9 %. Variationen i fordøjelighed forklares fint med slæt-tidspunktet.

Det varierende proteinindhold skyldes formentlig ikke kvælstof eller kløverindholdet, som er tilnærmelsesvis ens for de fire behandlingerne. Variationen kan i højere grad skyldes tilførslen af svovl og ikke mindst slæt-tidspunktet., Det laveste proteinindhold ses hvor 1. slæt er taget sent og kun tildelt 17 kg svovl pr. ha.

Du kan løbende følge resultatet af Græsmatchen i Magasinet Kvæg eller på www.dlf.dk og for yderligere information er du velkommen til at kontakte dlf.