e
Published
21 .sep.2017

Grønne skinner ved Aarhus Letbane

Når letbanen i Aarhus åbner, vil turen går fra Hovedbanegården til hospitalet i Skejby. På det ca. 6 km lange stræk fra havnen op ad Randersvej til Skejby, vil skinnerne blive flot flankeret af grønt græs fra DLF.

To forskellige udtryk

Der er brugt to forskellige græsfrø-blandinger til at gøre letbanen grønnere. Imellem skinnerne er der udelukkende sået græsfrø, mens der er brugt græsfrø iblandet staudefrø på den del, der ligger ud mod vejen.

Det er helt bevidst, at udtrykket imellem skinnerne og uden for skinnerne er forskelligt. Imellem skinnerne er det nødvendigt at klippe græsset oftere – bl.a. fordi græsset ikke må blive for højt og tørt, så det udgør brandfare. Uden for skinnerne må det derimod gerne være højere og med blomster. Med det lidt vildere udtryk forsøger man at undgå, at folk krydser skinnerne til fods.

Vækstmediet består af muld med masser af groft sand blandet i. Det stiller krav til frøene:

”Vækstmediet er meget specielt, og de frø, der skal sås, skal kunne drikke vand, tåle tørke og ikke blæse væk”, fortæller Uve Jessen, afdelingsleder hos anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen, som er udførende entreprenør på anlægsarbejdet. Derfor faldt valget på at sprøjteså græsserne ud.

Efter tromling blev blandingerne sprøjtesået ud i en blanding af cellulose, som holder græsset på vækstmediet, til det har slået rod. I et samarbejde med Bo Jeppesen, konsulent fra DLF, blev blandingen også tilpasset vækstmediet og f.eks. tilsat strandsvingel, fordi den er utrolig tørketolerant og har lange rødder, som holder på vækstmediet.

Storm P ombygning

Normalt sprøjtesår DLF skrænter langs motorveje eller store arealer, hvor det er oplagt at bruge sprøjtebilen i stedet for en almindelig såmaskine. Til såning imellem og uden for skinnerne på den aarhusianske letbane måtte der dog tænkes lidt kreativt.

Opgaven krævede f.eks., at der ikke kom frø og celluloseblanding på skinnerne. Derfor byggede DLF’s sprøjtemester et lidt anderledes skinne-køretøj, som ved hjælp af metalplader beskytter skinnerne mod frø og cellulose. ”Det har været rigtig sjovt og spændende at tænke ud af boksen for at løse opgaven så godt som muligt”, fortæller konsulent hos DLF, Bo Jeppesen.

Letbanen åbner mod Odder og Lisbjerg i november, mens åbningen mod Lystrup og Grenaa forventer at åbne foråret 2018.

Biodiversiteten bevares

Anlægsgartner Anders Matthiesen er udførende entreprenør på anlægsarbejdet. De har bl.a. fået til opgave at flytte 2.000 m2 unik flora fra godsbanearealet til udvalgte steder på Letbanen. Muldet har en helt speciel biodiversitet, som Aarhus Kommune i samarbejde med Naturhistorisk Museum og Aarhus Letbane har ønsket at bevare.