e
Published
8 .jan.2019

Groundsmen gransker græsset

Groundsman Association Denmark (GAD) afholder den 7.-10. januar et kursus for medarbejdere i den grønne sektor. Her kan deltagerne blandt andet få større viden om græssernes rodvækst

Kurset indeholder emner inden for græspleje, administration og drift. Seniorforsker Christian Sig Jensen fra DLF giver deltagerne et indblik i græssernes egenskaber, herunder nye forsøg, der fortæller om græssernes rodvækst om foråret samt røddernes indvirkning på jordstrukturen.

Produktchef Katja Lamborg står for en workshop på kurset, hvor deltagerne lærer at tolke jordbundsanalyser og beregne gødningsbehovet til græsplænen.

Af øvrige aktuelle emner inden for græspleje kan nævnes erfaringer med robotter til opstregning, pleje og lægning af hybridgræs samt græssets vækst ved forskellige lysbølgelængder. Læs mere om programmet her.