e
Published
23 .jun.2017

Høj fordøjelighed i årets 1. slæt græs

Foderanalyser af årets 1. slæt kløvergræs viser en høj fordøjelighed af det organiske stof på 80,2 %. Det falder godt i tråd med de nyeste undersøgelser, der viser en stigende mælkeydelse op til 80-82 % i fordøjelighed af organisk stof.

Niveauet i dette års fordøjelighed er ca. 4 %-enheder højere end sidste års gennemsnit af 1. slæt, så det tegner godt for vinterens fodring.  

Med det kolde vejr i april var der ikke megen vækst i græsset. Men med varmen først i maj kom væksten godt i gang, og mange mælkeproducenter valgte at tage 1. slæt omkring d. 20. maj. De første opmålinger viser et udbytte på 3.000 - 4.000 FEN/ha.

Her 4-5 uger efter de fleste mælkeproducenter tog 1. slæt, er også 2. slæt taget og ligger godt under plastik. Det tidlige 1. slæt sammen med en tør periode efterfølgende gav lidt flere stængler end ønsket i 2. slæt, men heldigvis kom der vand og vækst i bundgræsset, inden 2. slæt blev taget. Forhåbentlig vil bundgræsset påvirke foderkvaliteten positivt, så også 2. slæt opnår en fin foderkvalitet.