e
Published
10 .okt.2016

Højt fordøjeligt græs og ministerbesøg

DLF er gået sammen med Aarhus Universitet om at lave fremtidens højt fordøjelige fodergræs.

Ud over udbytte, er fordøjelighed én af de vigtigste egenskaber i fodergræs. Det skyldes, at der er en meget klar sammenhæng mellem fordøjelighed og mælke- og kødproduktion. Undersøgelser har vist, at hver gang man øger fordøjeligheden med 1 %, kan man øge mælkeproduktionen med en kvart liter.

Fordøjelighed siger noget om, hvor let omsætteligt græsset er i koens mave. Græsset er helt nødvendigt, for at koen kan opretholde en sund mave. Jo lettere græsset kan omsættes, jo mere kan der bruges til mælk- eller kødproduktion. Er græsset letfordøjeligt bliver der til gengæld mindre at bøvse og prutte af, og det har en klimamæssig gevinst. Koen bøvser og prutter nemlig metan, som er 24 gange mere skadeligt end CO2. Hvis man kan forbedre fordøjeligheden med 1%, kan man tilsvarende reducere metanudslippet med 1-1,5 %. En forbedring af fordøjeligheden med 10% vil på EU-plan kunne omsættes til en metanreduktion, der svarer til 1 M tons CO2 om året.

Derfor er der rigtig gode perspektiver i at forbedre græssets fordøjelighed. De perspektiver arbejder parterne intenst på at realisere. Til at nå målene har DLF og Aarhus Universitet modtaget støtte fra GUDP (Grønne Udviklings- og Demonstrations Projekter), som hører under Fødevareministeriet.

I Fødevareministeriet glæder man sig også over perspektiverne, og i september aflagde fødevareminister Esben Lunde Larsen projektet et visit. Her fik ministeren lov til at se og høre om ”maskinen” i projektet, som er Genomisk Selektion (GS). GS er en teknologi, der i fremtiden skal gøre det muligt at vælge de bedst fordøjelige græsser ud fra en simpel DNA-test. På den måde håber man at kunne forædle græsserne hurtigere, end det er muligt i dag.

Projektet hedder ”GreenSelect” og inkluderer også TystofteFonden, som bl.a. skal teste nye græssorter for forbedret kvælstofudnyttelse. Projektet startede i 2015 og løber frem til slutningen af 2018.