e
Published
16 .jun.2017

Honning og Jordbærdag hjulpet godt på vej af DLF

Vinteren har været hård for den danske bi-bestand, men den store danske Honning og Jordbærdag står for døren, og DLF har været med til at sikre dages succes

Selvom den lune vinter og det kolde forårsvej har kostet flere biavlere dyrt i antallet af bi-familier, så afholdes det årlige landsdækkende Honning & Jordbærdagsarrangement igen lørdag den 17. juni.

DLF har sammen med Danmarks Biavlerforening sammensat en bi-venlig blanding, som sikrer bierne tilstrækkeligt med nektar og pollen. Blandingen er ikke mindst en fryd for øjet med de mange forskellige blomstrende plantearter, men den sikrer også bierne et fødegrundlag gennem flere måneder og en høj biodiversitet. Det er nemlig ikke alene bierne, men også mange andre insekter, herunder sommerfugle, der nyder godt af de mange arter i den flerårige blanding.

DLF hjælper derfor de danske biavlere og honningproducenter med at sikre, at honningen stadig flyder fra vokstavlerne og dermed at Honning og Jordbærdagen fortsat kan være en succes.

I 2016 var dødeligheden for bi-familier alarmerende højt og samme tendens oplevede flere biavlere i det tidlige forår. Den høje dødelighed kan skyldes flere faktorer, blandt andet den milde vinter og kolde forår, men en væsentlig årsag kan også være manglende fødegrundlag.

DLFs pollen og nektar blanding er derfor en blanding med flere formål, som ikke mindst kan være med til at sikre Honning og Jordbærdag i årene frem.