e
Published
9 .nov.2015

Hvordan finder man det perfekte græspar?

Nogle mennesker er som skabt for hinanden, men hvad med græs – findes det perfekte græspar? Det skal det nye forskningsprojekt ”GreenSelect” svare på

Hvordan finder man den bedste partner? Sådan spørger mange mennesker utvivlsomt sig selv. Samme spørgsmål stiller forædlere fra DLF nu hinanden på vegne af det fodergræs, som hvert år forbedres gennem forædling. Kan man finde de græs-forældre, der lige falder i hak og altid vil give det bedste afkom? For at finde svaret har forædlerne allieret sig med forskere fra Aarhus Universitet. 

Sammen vil de teste mere end 500 krydsningskombinationer for at finde netop de græsplanter, der giver ophav til størst udbytte og størst kvælstofudnyttelse. Det er i sig selv ikke nogen videnskabelig bedrift. Det er det derimod, når man samtidig vil finde ud af, hvordan to genetiske profiler skal se ud for at matche godt sammen. 

Med Genomisk Selektion (GS), som i dag bruges i DLF’s fodergræsforædling, kan man på baggrund af en plantes genetiske profil forudsige dens egenskaber, såsom udbytte, sygdomsresistens, fordøjelighed, osv. Den nye forskning skal føre til, at man på forhånd kan sige om en krydsning mellem to forældreplanter bliver en succes. Det vil effektivisere forædlingen og samtidig give nye sorter med bedre udbytte, kvælstofudnyttelse og fordøjelighed. Det vil gavne landmandens økonomi, vores miljø og vores klima.

Udover Aarhus Universitet indgår også Tystoftefonden, der skal stå for en stor del af kvælstofforsøgene. Projektet løber over de næste fire år og har et samlet budget på 17,6 mio. kr. Fra GUDP modtager projektet et tilskud på 13,5 mio. kr.