e
Published
15 .sep.2016

Klaus K. Nielsen udnævnt til medlem af koncerndirektion i DLF

DLF har udnævnt forsknings- og udviklingsdirektør Klaus K. Nielsen til Chief Scientific Officer (CSO) og medlem af koncerndirektionen pr. 1. september.

DLF’s koncerndirektion vil herefter udgøres af Truels Damsgaard, CEO, Søren Halbye, CCO Morten Andersen, CFO, Gert van Straalen, koncerndirektør, og Klaus K. Nielsen, CSO.

”Vi er glade for at kunne byde Klaus velkommen i vores koncernledelse. Jeg ser udnævnelsen som er en naturlig konsekvens af, at DLF ønsker en strategiske styrkelse og udvikling af vores R&D aktiviteter, ” siger Truels Damsgaard, CEO i DLF. ”Klaus har stået i spidsen for vores internationale forædlingsnetværk de seneste 10 år, og DLF’s forskerteams har med ham som leder og inspirator gennemgået en stærk udvikling både inden for vores traditionelle planteforædling men også inden for bioteknologisk udvikling, hvor vi med mere effektive værktøjer kan opnå hurtigere og bedre resultater.”

Klaus K. Nielsen er 54 år og uddannet hortonom fra 1988. Efter kandidateksamen blev han ansat som planteforsker hos Danisco, hvor han har været leder for Daniscos plantebioteknologiske forskningsprojekter, og her færdiggjorde han sideløbende en Ph.d.-afhandling. I 1997 kom han til DLF som forskningsleder med ansvar for at opbygge koncernens bioteknologiske udvikling inden for græsforædling.

Den første opgave i DLF var at etablere et helt nyt samarbejdsprojekt med Forskningscenter Risø om græsbioteknologi. Der blev opbygget faciliteter på Risø specielt til dette projekt og hentet flere udenlandske forskere til Danmark. På Risø fandt de generne, og på DLF’s planteforædlingsstation i St. Heddinge blev disse så sat ind i planterne.

I 2006 blev Klaus K. Nielsen udnævnt til forsknings- og udviklingsdirektør med ansvar for DLF-koncernens internationale R&D.

DLF har udviklet bioteknologiske metoder med eksempelvis genmarkører og genomisk selektion og er i dag førende inden for græsforædling med forædlings- og forsøgsaktiviteter på fem kontinenter. Omkring hver tiende af koncernens godt 800 ansatte er beskæftiget med forædling og produktudvikling.

Klaus K. Nielsen deltager aktivt i den forskningspolitiske debat og har igennem årene været medlem af en lang række rådgivende udvalg og styregrupper omkring forskningsprojekter i ind- og udland, herunder Danmarks Nationale Bioøkonomipanel.

Klaus K. Nielsen er født i Vordingborg, han bor i Lellinge ved Køge, er gift med Lise og har to børn. I fritiden er ornitologi en stor passion.

En pdf-version af pressemeddelsen kan findes her.