e
Published
26 .jan.2018

Kløvergræs i foderrationen giver 12.000 EKM

Kløvergræs er en vigtig proteinkilde og øges andelen af Kløvergræs i foderrationen kan det give helt op til 12.000 EKM

Kløvergræs er en vigtig og ikke mindst billig proteinkilde. Ikke alene trives den på de fleste jordtyper i Danmark, men vælges den korrekte kløvergræsblanding med testede, højtydende og holdbare kvalitetssorter, kan der høstes op til 2.500 kg rå-protein pr. ha.

Korrekt valg af sorter i kombination med god management og korrekt slæt-strategi giver tilstrækkelig høj fordøjelighed og kløvergræs kan derfor indgå som den overvejende del af grovfoderret i foderrationen.

I praksis har følgende foderplan resulteret i 12.000 EKM

Forudsætningen for at ovenstående foderration kan fungere i praksis er dog at følgende foderkvaliteter, som er produceret på ForageMax 42 og ForageMax35.

Kvalitetssorter giver kvalitetsfoder
Til kommende sæson indeholder ForageMax 42 og 35 til konventionelle græsmarker de højtydende og holdbare rajgræssorter ABOSAN 1 og BOVINI.

Til økologer indeholder ForageMax 42 og 35 ligeledes ABOSAN 1, men i stedet for BOVINI anvendes HUMBI 1, som ligeledes er en yderst holdbar sort med højfordøjelighed.

Både den konventionelle og økologiske ForageMax 35 indeholder den meget holdbare OVAMBO 1.

Sikker og værdifuld viden i sortsafprøvning
Sortsafprøvninger giver værdifuld viden om sorters holdbarhed. Ved Holsterbro viste Landsforsøgene tydeligt, at parceller med OVAMBO 1 giver et tæt græsdække uden ukrudt selv i 3. brugsår, mens nærved liggende parcel var fyldt med kvik og mælkebøtter.

OVAMBO 1 er således både holdbar og giver ikke plads til ukrudt, som kan forringe kvaliteten af græsmarken.

I oversigten over Landsforsøgene er det muligt, at finde stor viden og gode resultater om sorters udbytte, holdbarhed og kvalitet. ForageMax fra DLF er frøblandinger som indeholder ikke blot én men flere udbytterige og holdbare sorter. Kendetegnet ved sorter fra DLF er højere udbytte, bedre fordøjelighed og en øget holdbarhed.

I Landsforsøgene 2011-2013 og 2013-2015 viste sortsafprøvningen for de fem sorter, som indgår i flere ForageMax blandinger, tydeligt et merudbytte på 1.190 - 2.470 FEN/ha i

løbet af 3 brugsår sammenlignet med måleblandingen bestående af 40 pct. di-ploid og 60 pct. tetra-ploid almindelig rajgræs. Det svarer til mellem 500 og 1.000 kr. mere pr. ha pr år.

Se efter Mælkeglasset og få sorter med høj fordøjelighed.
Topsorterne fra DLF har en høj fiberfordøjelighed, FK NDF, og giver en høj foderoptagelse og -udnyttelse. Undersøgelser viser, at 1 % højere fiberfordøjelighed giver 0,25 l mælk mere pr. ko pr. dag.

Egen grovfoderproduktion med sorter som har en høj fiberfordøjelighed giver dermed både mere mælk og færre omkostninger til indkøbt foder.

Vi markerer topsorter med høj fiberfordøjelighed med et mælkeglas. Du kan derfor nemt finde dem i blandingsoversigten.

For yderligere information kontakt én af vores mange forhandlere eller læs mere på www.dlf.dk