e
Published
13 .apr.2018

Køerne danser på græs fra DLF

Fodergræsset er højt fordøjeligt og robust - så det kan holde til både sambatrin og kraftspring fra de store dyr

Køernes kåde forårsfest med dans og det dertil hørende helt friske, grønt anrettede måltid, står for døren.
Som tidligere år afholdes festen medio april for alle økologiske køer og må nok betragtes som en af de vigtigste dage for køerne, hvis møde med forårsgræsset følges af tusindvis af besøgende landet over.

Fodergræs fra DLF er forædlet med vægt på høj fordøjelighed, hurtige etablering, højt udbytte, god overvintring og ikke mindst god holdbarhed. Derfor giver græsset ikke alene et godt måltid efter køernes dans, men det er også så robust, at det høje udbytte og den gode vækst bevares efterfølgende.

Græsfrøet er af høj teknisk frøkvalitet. Det betyder at i forhold til EU-standarder har frø fra DLF både op til 10 pct. bedre spireevne og det er også op til 10 pct. renere. Det giver sikkerhed for en bedre og mere sikker etablering men også langt mindre ukrudt at slås med i græsmarken. Således er der i arter som eksempelvis alm. rajgræs, hundegræs og rødsvingel 0,0 pct. kvikgræs.

Når vi sætter overliggeren højt for høj renhed, høj spireevne og lavt indhold af ukrudt, sikrer vi vore landmandskunder en mere sikker etablering, en tættere plantebestand og en renere mark. Det betyder højere udbytter og lavere produktionsomkostninger. En værdi der kan beregnes til ca. 500 kr. pr. ha for Dansk Kvalitet kontra EU-kvalitet. Læs mere om dansk kvalitet her.

Køer på græs vil derfor indtage et frisk, grønt måltid af sunde og letfordøjelige græsser med et minimalt indhold af ukrudt.
Den høje fordøjelighed, hurtige etablering, høje udbytte, robusthed, samt renhed gavner ikke kun køerne, men giver også mere mælk og forbedrer dermed landmandens økonomi.

Find en gård nær dig på økodag.dk eller følg live streaming søndag 15. april fra kl 11.35 på facebook/ILOVEØKO

Kontakt din lokale leverandør af græsblandinger fra DLF eller find den fodergræs som passer netop til dine dansende køer.