e
Published
13 .sep.2017

Kvælstofstrategi og høj fordøjelighed på Grovfoderdag

De højtydende ”Mælkeglas-sorter” ABOSAN 1, HUMBI 1, BOVINI, MASAI, FOJTAN og HIPAST fremstod perfekt i det strålende solskin, hvor de ca. 180 fremmødte landmænd, udover sorterne også kunne se, hvorledes kvælstofstrategien påvirker kløverandlen i marken.

Er det nye kløverudlæg sået lidt for sent. kan du hjælpe kløveren ved max at give 80 kg N/ha i foråret forud for 1. slæt - samme niveau som anbefales til en efterårsudlagt blanding 45.

Det blev pointeret, at hvis du som landmand vil avle kløvergræsensilage med højt udbytte og høj fordøjelighed, så skal du være kritisk, når du køber kløvergræsblanding. Blandingen skal indeholde frø af høj teknisk kvalitet, og sorterne skal være afprøvet i Danmark. Så har du sikkerhed for, at de har et højt udbytte, og at de kan holde til det danske klima.

Desuden kan det være en fordel at vælge sorter med en høj fordøjelighed af fibre som er markeret med et mælkeglas – så har du det bedste udgangspunkt for et højt udbytte og en høj fordøjelighed.