e
Published
19 .feb.2018

Mælkeglassorter forøger foderoptagelsen

Mere fordøjelige græsser giver mere mælk og får derfor et mælkeglas hos DLF.

Nye danske fodringsforsøg med græsrige rationer viser, at maksimal mælkeydelse opnås ved en højere fordøjeligehed af organisk stof. Det optimale andel af organisak stof er 80-82 pct. og fordøjeligheden af organisk stof afhænger af græssets fordøjelige fiberandel.

Græsblanderinger af sorter med en høj fordøjelig fiberandel er mærkeret med DLF's mælkeglas. Mælkeglassorter kan øge foderoptagelse og mælkeydelse.

ABOSAN 1, DIWAN, BOVINI og HUMBI 1, er højt fordøjelige fibre og de er derfor mærket med et mælkeglas.