e
Published
21 .jan.2019

Mere energi i hver mundfuld

Vælger du græsblandinger med DLF Fiber Energy græssorter, får du en bedre fordøjelighed af græsset

DLF Fiber Energy græs indeholder flere af de cellevægsfibre, der kan fordøjes. Det frigør mere energi til koen og øger mælkeydelsen. Samtidig opnås en større foderoptagelsen, så du bliver mindre afhængig af varierende priser på protein. 

Læs her hvordan du kan få 1.100 kr. mere pr. ko med DLF Fiber Energy.