e
Published
30 .apr.2015

Millioninvestering til DLF's globale fodergræsforædling

DLF har investeret omkring fem mio. kr. i fire nye forsøgsgræshøstere, der skal bruges til frøfirmaets forædlingsarbejde rundt om i verden. Græshøsterne skal høste slæt i de tusindevis af forsøgsparceller, som frøfirmaet hvert år anlægger til test af nye fodergræskrydsninger. Græshøsterne er udstyret med vægte, der vejer friskvægten af græsset i de høstede parceller. Desuden måles tørstofindholdet og forskellige kvalitetsparametre som fordøjelighed, sukker- og proteinindhold. 

Det avancerede udstyr giver præcis og hurtig information til græsforædlerne, og leverer fundamentet til at finde de bedste fodergræskandidater på forsøgsmarkerne og dermed morgendagens topsorter til landbruget, fortæller Klaus K Nielsen, Udviklingsdirektør i DLF.