e
Published
9 .jul.2018

Muligheder for at få mere græs i år

En del har valgt, at tage helsæd for at sikre foderforsyningen hen over vinteren. De steder, hvor der ikke er sået nyt udlæg i helsæden, kan du vælge at så enten westerwoldisk rajgræs, ital. rajgræs eller rajsvingel af rajgræstypen, når der er udsigt til nedbør.

Sår du græsset indenfor de næste par uger, kan du - afhængig af året - høste mellem 2000 og 4000 foderenheder med meget høj foderværdi til køer. Som du kan se i figuren nedenfor er westerwoldisk rajgræs og ital. rajgræs de græsarter, der hurtigst spirer frem, herefter kommer rajsvingel af rajgræstypen.

Figuren viser relativ fremspiringshastighed sammenlignet med en alm. rajgræs plænetype (100 %). DLF forsøg Holland.

Det er vigtigt at så græsset lige efter ploven med en såteknink, der pakker jorden efter frøet er sået. De steder, hvor det er muligt, bør der tillige tromles efter såning. Det sikrer mest mulig fugt til spiring. Skemaet nedenfor viser udsædsmængder mm.

Græs Sorter Udsædsmængde Kg pr. ha Kan overvintre i en dansk vinter Udbytte ved såning juli 2018
Westerwoldisk rajgræs ARAMO 30 Normalt ikke ++++
Ital. rajgræs tetraploid DANERGO 30 Måske i en mild vinter ++++
Ital. rajgræs, diploid SIKEM og EF 486 DASAS 30 Måske i en mild vinter +++(+)
Rajsvingel rajgræstype PERUN, HOSTYN, PERSEUS  og LOFA 30 Ja +++


Alternativt eller som supplement kan du så en ny kløvergræsmark meget tidligt, enten sidst i juli eller omkring 1. august. Afhængig af året betyder det, at du kan høste mellem 1500-2000 foderenheder omkring 1. oktober i år, og så har du en ny kløvergræsmark, der er klar til et godt 1. slæt til næste år.