e
Published
27 .okt.2015

Nødvendig adgang til ny forædlingsteknologi

I DLF arbejder hver tiende medarbejder med forskning og udvikling. Adgangen til at anvende effektive og målrettede forædlingsmetoder i selskabets forædlingsprogrammer er en forudsætning for at sikre innovation og udvikling til fremtidens frømarked, fastslog formanden på selskabets generalforsamling på Nyborg Strand

” I DLF sikrer vi kun vores fremtidige udvikling og råvaregrundlag ved adgang til og brug af den nyeste viden inden for forskning.” Det var et af bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersens budskaber til de 150 delegerede på selskabets generalforsamling.

”I disse år er der en rivende udvikling i gang på det forædlingstekniske område. Der er udviklet metoder, som gør det muligt at analysere afgrødernes genetiske sammensætning, og udvælge de bedste linjer ved hjælp af Genomisk Selektion. Denne teknik er DLF i fuld gang med at udvikle og udnytte i vores forædlingsprogrammer,” fortalte formanden.

Lige nu er der på EU plan et arbejde i gang for at regulere nye forædlingsteknologier, betegnet under ét som præcisionsforædling, der er moderne, målrettede bioteknologiske forædlingsteknologier med et stort potentiale – både for landmanden, økonomien og miljøet. For DLF er det vigtigt at have disse teknologier til rådighed i værktøjskassen til forædlingsarbejdet."

”Det er på tide, at danske politikere begynder at sætte sig ind i de muligheder og miljømæssige gevinster de nye teknologier fører med sig. Vi har som danske og europæiske landmænd brug for ny teknologisk udvikling, så vi kan nå vore målsætninger om et højere udbytte på robuste sorter med relativt lavere input. Vi kan ikke forsvare andet over for vore fremtidige generationer."

"Vi er nødt til at skabe fødegrundlag for verdens stigende befolkning især der, hvor de nu engang bor. Det giver ingen mening at verdens 3. største fødevareklynge ikke skal være en del af denne teknologiske udvikling,” fastslog Christian Høegh-Andersen.

Læs hele pressemeddelelsen her