e
Published
23 .mar.2016

Ny ledelse i Danespo

Florimond Desprez har overtaget DLG’s aktiepost i Danespo A/S

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. marts i Billund blev der valgt en ny bestyrelse bestående af Truels Damsgaard (formand) og Gert van Straalen fra DLF samt Francois Desprez og Bruno Desprez fra Florimond Desprez. Herudover er der valgt to repræsentanter fra Danespos avlerforening samt udpeget tre observatører til bestyrelsen. For DLF er Christian Høegh-Andersen udpeget som observatør. Vi vil i næste nummer af Tidsskrift for Frøavl give en nærmere omtale af den nye medejer af Danespo.