PlantekonGRÆS med frø på programmet

Plantekongressen 2023 har flere spændende emner på programmet, og der er gode muligheder for at høre frøavlere , rådgivere og forskere fortælle om deres resultater og erfaringer omkring frødyrkning og præcisionslandbrug. DLF er sponsor på Plantekongressen

Programmet spænder bredt, og du kan eksempelvis høre DLF-avleres, Rune Gjengedal, Hverringe og Anders Frandsen, Borup, erfaringer med rækkedyrkningssystemer i frøafgrøder og om ikke-selektiv ukrudtsbekæmpelse i græsfrø samt Morten Alfastsen, Skibby's erfaringer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i havefrø.

Avlschef Birthe Kjærsgaard fortæller om en stor undersøgelse, som DLF har foretaget sammen med AU-Flakkebjerg omkring skadedyr i hvidkløver og kommer med tips til, hvordan man bedst forebygger problemerne med skadedyr. Et andet indlæg handler om kulstoflagring ved græsdyrkning og ved et øget græsandel i sædskiftet, og du kan også få mere at vide om forskning i større og dybere rodvækst, samt grøn bioraffinering af græsprotein fra kløvergræs kombineret med biogasproduktion