e
Published
11 .maj.2016

ProNitro - Så og gød i én arbejdsgang

ProNitro® er navnet på en ny type gødningscoatning til græsfrø, der gør det muligt at startgøde og så i én arbejdsgang. Teknikken sikrer en god etablering, fordi næringen er tilgængelig præcist, hvor der er brug for den. Det betyder, at man gøder frøet – og ikke ukrudtet.

At coate græsfrø med gødning er dog ikke helt nyt. iSeed® har været på markedet i snart 10 år og vist flotte resultater. Forsøg udført ved NIBIO (tidl. Bioforsk) i Norge har bl.a. påvist, at næringsudvaskningen fra jorden ved nyetablering af græs reduceres, når der anvendes gødningscoatet græsfrø i stedet for almindelig startgødning. Desuden er det påvist ved STRI (Sports Turf Research Institute), at græsset etablerer sig væsentligt bedre med coatet græsfrø.

Trods de fine resultater har den relativt høje pris for iSeed® været en hindring. Ved hjælp af den forbedrede coatningsteknik, ProNitro®, er det nu lykkedes at få et kvælstofindhold på 10% i det behandlede frø. Samtidig er andelen af græsfrø øget fra 50% til 65% i forhold til iSeed®. Det gør ProNitro® til en meget attraktiv og prismæssig konkurrencedygtig løsning både ved nysåning af plæner, græsmarker og  til eftersåning. 

Effekt af ProNitro® i laboratoriet

Så plæne og gød i samme arbejdsgang for en merpris på 8 kr./100 m2

Med den nye ProNitro® coatning sparer anlægsgarteren en arbejdsgang med gødningssprederen for en merpris på ca. 8 kr./100 m2 samtidig med, at der opnås en større sikkerhed for et godt resultat.

Modsat almindelig startgødning er kvælstofkilden i ProNitro® methylenurea.  Methylenurea har den fordel, at det er langtidsvirkende, da det først skal omsættes af jordens mikroorganismer, før det er tilgængeligt for planten. Det sker ca. 2-3 uger efter såning – netop når de nye kimplanter har mest brug for næring. Derefter frigives det resterende kvælstof over de følgende 2-3 måneder i takt med, at kimplanten vokser sig stærk.

Her er to regneeksempler, der viser, hvad det typisk koster at så 100 m2 plæne med hhv. traditionel startgødning og ProNitro®.  

Det koster traditionel såning og gødning:

 • 3,0 kg/100 m2 græsfrø = 116 kr.
 • 4,0 kg/100 m2 startgødning = 22 kr.
 • I alt 138 kr. for 3,0 kg frø og 0,56 kg kvælstof (N)

 

Det koster ProNitro® frø+gødning:

 • 4,5 kg/100 m2 ProNitro®
 • I alt 146 kr. for 2,9* kg frø og 0,45* kg langtidsvirkende kvælstof (methylenurea-N)

*Grundet den bedre og mere sikre etablering kan mængden af rent frø og tilført kvælstof reduceres en smule. Gødningen er langtidsvirkende og udnyttes dermed bedre. Bruges præcist den samme mængde frø som ved traditionel såning bliver prisen 149 kr.

Merprisen for at anvende ProNitro® er derfor kun mellem 8 kr. og 11 kr. / 100 m2

Effekten af ProNitro® (til venstre) i testmarken

Én eftersåning med ProNitro® erstatter én til to gødningstildelinger

Ved eftersåning af eksempelvis en boldbane anbefales 150-500 kg ProNitro® frø pr. hektar. Det modsvarer 15 – 50 kg rent kvælstof/ha. Normalt anbefales det ikke at give mere end 20-25 kg N pr. ha pr. gang, da det kan føre til øget kvælstofudvaskning. Da kvælstoffet i ProNitro® er langtidsvirkende, kan mængden øges til 50 kg pr. ha uden problemer. Én eftersåning med ProNitro® erstatter derfor én til to gødningstildelinger. 

Typisk gives der 100 kg N/ha til danske boldbaner fordelt over 4-5 gange i sæsonen for at sikre den bedste næringsudnyttelse. Priserne på at bringe gødning ud varierer naturligvis meget, men når vi spørger rundt i kommunerne viser det sig, at ca. 800 kr. pr. ha er meget almindeligt. Især i arealmæssigt store kommuner kan gødningstildelingen være relativt dyr. Det skyldes de  store afstande fra materialegården og ud til boldbanerne i yderkanten af kommunen.

Indregnes prisen for gødningstildeling er der både en økonomisk og tidsmæssig gevinst at hente ved at bruge ProNitro® frø i forhold til traditionel eftersåning og gødskning. 

I nedenstående eksempel tages udgangspunkt i Mastercare Sport 20-2-6, som er en meget anvendt gødning til boldbaner:

 • Traditionel såning og gødskning
  • 260 kg rent frø af  kvalitet svarende til ProNitro® koster 10.270 kr.
  • 40 kg kvælstof (+ 12 kg Kalium K og 4 kg fosfor P (= 200 kg Mastercare Sport 20-2-6) koster 1.512 kr. incl kvælstofafgift
   • Værdien af P og K er ca. 260 kr., som trækkes fra for at kunne sammenligne priserne
  • 2 gødningstildelinger koster 1.600 kr.
  • I alt: 13.122 kr. inkl. kvælstofafgift
 • 400 kg/ha ProNitro® rajgræs (svarer til 260 kg rent frø og 40 kg langtidsvirkende kvælstof) 
  • I alt 12.978 kr. inkl. kvælstofafgift


Det er altså  en smule billigere at bruge ProNitro® i forhold til en tilvarende mængde frø og gødning hver for sig. Samtidig spares 2 gødningsudbringninger. 

ProNitro® til græsmarken

Strandsvingel er en forholdsvis langsomtetablerende græsart. Derfor kommer den tit bagud i forhold til eksempelvis rajgræs og kløver. Ved at coate strandsvingel med ProNitro separat, giver vi den en ekstra god madpakke med, og dermed bliver forskellen i etableringshastigheden mindre. I 2016 introducerer vi tre blandinger med ProNitro® behandlet strandsvingel – ForageMax 36, ForageMax 49 og HorseMax 60S.


Tøm altid såmaskinen helt

Da frøet er beklædt med gødning, optager det nemt fugt. Derfor er det vigtigt, at der aldrig står en rest frø i såmakinen natten over.  Maskinen skal tømmes helt efter hver såning.

Inden der sås med ProNitro® frø, er det vigtigt at justere såmaskinen, så man sikrer sig, at der kommer den rette mængde frø ud.

Som med såning af almindeligt græsfrø anbefales det altid at udtage en jordprøve for at sikre, at der ikke er mangel på de vigtigste næringsstoffer.