e
Published
5 .apr.2017

Rabatten skal slås ud for din frømark

Kommunerne opfordrer frøavlerne til at informere om, hvor deres frø - og udlægsmarker ligger, så rabatslåningen kan planlægges hensigtsmæssigt.

Dansk frøavl har et højt kvalitetsniveau, og alt produktion af kløver og græsfrø er certificeret efter gældende regler udstukket af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. For at kunne afsætte frø i EU skal det være certificeret. Det sikrer, at forbrugerne har vished for, at frøet er sortsrent, og at frøet opfylder forskellige kvalitetskrav i forhold til spireevne, renhed, ukrudtsindhold mm.

For at minimere risikoen for krydsbestøvning har Trafikministeriet har pålagt Vejdirektoratet og kommunerne at slå vejrabatter efter anmodning fra avlere af markfrø. Læs mere om emnet i DLFs FrøavlsINFO om vejrabatter og frømarker