e
Published
25 .jul.2017

Reducer kvælstofudvaskning ved brug af kløvergræs og græs

Hvordan er det muligt at reducere kvælstofudvaskning og samtidig opretholde et højt udbytte på den efterfølgende afgrøde?

Der stilles stadig flere krav til landbruget og i de seneste år har anvendelsen af kvælstof og kvælstofudvaskning til det omkringliggende miljø skabt debat, hvilket kan være en årsag til, at anvendelsen af kløvergræs som afgrøde og græs som efterafgrøder stadig udbredes.

Fastholdelse af kvælstof ved brug af kløvergræs.

Græs som efterafgrøde fastholder kvælstof i marken og ved efterfølgende kompostering af græsset, vil kvælstoffet langsomt blive frigivet til den efterfølgende afgrøde. Kløvergræs som afgrøde kan reducere udvaskningen med 71 % i sandjord og ca. 33 % i lerjord.

Fiksering af kvælstof til efterfølgende afgrøde.

Kløvergræs vil ikke kun modvirke udvaskning, men også fiksere nitrogen fra luften og dermed reducere omkostninger til kommercielt gødning.

Fiksering af kvælstof er effektiv og visse tilfælde vil det være unødvendigt, at tilføre gødning til den efterfølgende afgrøde. Et studie viser, at merudbyttet ved at tilføre gødning til vårbyg efter kløvergræs er minimalt. Hvorimod korn efter korn skal tilføres minimum 130 kg N pr ha for at øge udbyttet fra  20 til 45 hkg per ha.

Besøg www.dlf.dk eller kontakt din lokale forhandler hvis du vil vide mere om græs og kløvergræs som afgrøde.