e
Published
31 .okt.2017

Rekordindtjening i DLF

Med en omsætning på 3,526,8 mia. kr. og et resultat før renter og skat på 225,1 mio. kr. frem-lagde DLF AmbA et godt resultat på koncernens generalforsamling den 31. oktober. Indtjeningen steg med 11 pct. fra 2015/16 til 2016/17.

DLF-koncernen leverede et rekordstort driftsresultat for regnskabsåret 2016/17. Koncernomsætningen var på samme niveau som året før. Salget af kløver og græsfrø udviste en mindre stigning.

Driftsresultatet er opnået i en sæson, hvor frøarealerne i 2016 blev reduceret efter en stor frøhøst i 2015. Da det samtidigt er lykkedes for DLF at få en mindre fremgang i afsætningen, har det bevirket, at lagerbeholdningerne er nedbragt. Det har medvirket til et stærkt cash-flow i koncernen på 223 mio. kr.

Adm. direktør Truels Damsgaard peger på flere forklaringer til regnskabsresultatet:
” Resultatet er skabt gennem en solid indsats i alle koncernselskaber, som alle har bidraget positivt til regnskabet. Det er en styrke, at vi er til stede på de betydende markeder, at vi har styr på forsynings- og logistikkæden, og at vi kan efterkomme kundernes behov til både indhold og emballeringsbehov.
Kunderne efterspørger i stigende grad produkter, der er klar til salg, når de forlader vores afdelinger. Afsætningen af specialemballerede blandinger er vokset med 28 pct. på to år, og det er strategisk set en glædelig udvikling, at en større del af salget sker i form af blandinger, der sammensat af flere frøkomponenter.”   

Koncernomsætningen blev 3,527 mia. kr. i 2016/17, hvilket er på niveau med sidste sæson.
EBIT resultatet udgjorde 225,1 mio. kr., en fremgang på 11 pct. i forhold til 2015/16, og årets koncernresultat efter skat blev på 160,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet skal også ses i lyset af at, selskabets ejere, blev afregnet med knapt 13.000 kr. pr. ha.

”Vi er glade for, at vi i 2016/17 igen lykkedes med at kombinere et godt regnskab en konkurrencedygtig frøafregning til vores ejere, de danske frøavlere,” siger Truels Damsgaard.

DLF AmbA hovedtal mio. kr.

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Omsætning

 3.526,8

3.565,1

3.390,7

3.325,2

2.600,6

EBIT

 225,1

   201,3

   157,7

   167,5

   128,4

Koncernresultat efter skat

 160,6

   132,0

   102,4

     95,8

     82,9

Egenkapital

 1.382,4

1.222,9

1.115,6

1.004,9

   926,8

Samlede aktiver

 2.198,6

2.191,9

2.222,5

2.064,6

1.697,3

Antal medarbejdere

844

   824

   802

   801

   670

Du kan læse mere i årsregnskabet 2016/17