e
Published
27 .okt.2015

Solid frøforretning i DLF

DLF leverede et solidt resultat, der er opnået, efter at DLF har leveret historisk høje bruttoafregningspriser på i gennemsnit 15.000 kr. pr. hektar til selskabets frøavlere. DLF AmbA regnskabet for 2014/15 blev betegnet som meget tilfredsstillende i bestyrelsens beretning på selskabets generalforsamling den 27. oktober 2015.

”Vi har i Dansk Landbrugs Frøselskab i år skabt et resultat, der både har leveret historisk høje bruttoafregningspriser pr. hektar og samtidigt skabt det økonomiske grundlag for at følge vores fremtidige strategiske mål. Det er meget tilfredsstillende.”

Således konkluderede bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i bestyrelsens beretning på DLF AmbAs generalforsamling.

Ros til minister, men behov for flere initiativer fra Christiansborg

Formanden glædede sig over, at der nu blæser nye politiske vinde fra Christiansborg, men han understregede, at der er hårdt brug for flere stærke initiativer fra regeringen for at styrke dansk landbrugs konkurrenceevne.

”Landbrugssektoren skal gøres konkurrencedygtig gennem en regelforenkling og et opgør med den førte miljøpolitik, som gødningsnormer, pesticid og PSO-afgiften er et udtryk for. Danmark er som følge af den påtagede dukserolle på miljøområdet kørt agterud både med hensyn til beskæftigelse og eksport i forhold til vore konkurrenter i EU. Vi er nødt til at prioritere og sikre beskæftigelsen af de 169.000 arbejdspladser, som landbruget og følgeindustrien beskæftiger i yderområderne hvert år. Luften og vandet på kloden bliver jo ikke renere af, at produktionen flytter til vore nabolande som følge af skærpede krav i Danmark.

Vi har alle en interesse i at passe på vores natur; det skal bare gøres på en intelligent måde, så det ikke udhuler hele værdiskabelsen i Produktionsdanmark. 
Vores miljø- og fødevareminister har sammen med regeringen vist handlekraft. De har vist vejen mod et nyt Danmark, hvor landbruget igen får lov til at levere det råvaregrundlag, som markedet efterspørger i en kvalitet, som kan konkurrere med udlandet. Vi kan hermed fastholde og udnytte den viden, der er opbygget gennem et århundredes investeringer i forskning og udvikling.

Vi ser frem til yderligere lempelser i afgifter og vilkår, der vil føre Produktionsdanmark tilbage på sporet til gavn for den danske betalingsbalance og, ikke mindst, derude, hvor vi danske frøavlere og landmænd bor,”
fastslog Christian Høegh-Andersen.

Læs hele pressemeddelelsen her