e
Published
27 .maj.2019

Sommermarkvandringer i DLF 2019

Juni byder på en række arrangementer, hvor DLF inviterer sine frøavlere på besøg hos frøavlere, der viser deres frøafgrøder frem.

Udnyt muligheden for at få opdateret din viden på markvandringerne og hør om de aktuelle dyrkningstips i marken. Find oversigten over sommermarkvandringer i kalenderen