e
Published
1 .maj.2017

Stærkt vinterrapsprogram

DLF har sammensat et stærkt vinterrapsprogram til 2017 med sorter fra forskellige forædlere. Det giver dig mulighed for at vælge sorter med højt udbyttepotentiale som samtidig passer præcist til de agronomiske forhold, der er på din bedrift.

Vi er bl.a. klar med WEMBLEY igen til 2017. Ikke blot pga. det høje, stabile udbytte, men også fordi vi har fået  mange positive tilbagemeldinger fra dem, som har WEMBLEY i dyrkning til høst 2017.

WEMBLEY har  været med i Landsforsøgene i 3 år og ligger stabilt højt i udbytte med forholdstal 105 som gennemsnit. Med WEMBLEY får du.:

  • Hurtig etablering, kompakt vækst og dermed mulighed for fleksibel såtid
  • En af markedets stråstiveste sorter
  • God sygdomsprofil med særdeles god tolerance mod lysbladplet
  • Tidlig blomstring

BUTTERFLY er en ny linjesort, som rent udbyttemæssigt ligger i toppen i 2016 med forholdstal 113. Linjesorter kan ofte dyrkes med lavere dyrkningsomkostninger end hybriderne.

ARCHITECT, ALABAMA  og ARCHIMEDES er alle nye hybrider med topudbytter. Her er det muligt at vælge sorter med egenskaber som f.eks.: skulpeopspringsresistens, TuYV/rapsrødsot-resistens, kålbrokresistens samt en unik overvintringsevne.

Læs mere om rapssorterne fra DLF her.