e
Published
12 .jun.2018

Stort potentiale for fremtidig produktion af grøn protein fra græs og kløver!

Sådan lyder én af konklusionerne på de anbefalinger, som Danmarks Nationale Bioøkonomipanel netop har afleveret til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemand Jensen.

En glad og tilfreds Minister modtog på Børsen i denne uge Bioøkonomipanelets anbefalinger om nye proteinkæder, der bl.a. peger på oplagte muligheder for at udnytte græs- og bælgplanter til udvinding af protein til foder og human ernæring. Panelets anbefalinger kommer på baggrund af en større undersøgelse, som daværende Minister, Esben Lunde Larsen igangsatte i 2017.

På konferencen blev flere plante-baserede fødevarer præsenteret – også fint græs-protein.

Udover græsser, omfatter anbefalingerne også strategier til udvinding af protein fra bælgplanter, tang, muslinger, søstjerner, insekter, og restprodukter fra fødevareproduktionen. Samlet set peger de ni anbefalinger på behovet for en styrket forskningsindsats for at maksimere potentialet indenfor disse nye forretningsområder. Anbefalingerne lægger også op til at miljø- og klimavenlig produktion af biomasse anerkendes som virkemiddel i en fremtidig miljøregulering.

Ministeren kvitterede for arbejdet og nævnte, at udover kommende tiltag, er der allerede ved GUDP fonden øremærket 25 mio. kr. til forskning inden for nye proteinkæder. Han glædede sig endvidere over, at netop den cirkulære bioøkonomi kan samle områderne ”miljø” og ”fødevarer”, der i andre sammenhænge ellers ofte søges adskilt. Du kan læse mere om anbefalingerne her