e
Published
17 .nov.2017

Sydafrikanske landmænd nyder en serie af planlagte demonstrationer

Fodergræsser, roer og lucerne var på programmet, da DLF deltog i flere åbent hus arrangementer i Sydafrika.

Åbent-hus arrangementer giver sydafrikanske landmænd vigtig viden om græsser og godt management.

En ny sæson står for døren i Sydafrika, og derfor har der også allerede været flere åbent-hus arrangementer og demonstrationer, hvor landmænd og konsulenter havde mulighed for at høre om græsser, roer og lucerne fra DLF.

De velbesøgte arrangementer var præget af gode spørgsmål til DLF's oplæg og gav anledning til inspirerende drøftelser både under oplæg og i marken.

Temaet for DLF's foredrag var potentielle fodergræsser til Sydafrikas jord og klima. Der blev især spurgt ind til fordele ved alle typer af græsser fra DLF og korrekt management. Foderroer, lucerne, oversåning, forædling og ekstreme vejrforhold var blot nogle af de andre emner, som DLF's konsulenter havde tid til at drøfte med de fremmødte.

De planlagt seminarer var også anledning til at præsentere to nye medlemmer af DLF's eksperthold inden for græs. Leana Nel vil fremover stå for at koordinere afprøvninger og test af DLF's sorter i Sydafrika, mens Pieter Le Roux vil stå for den mere kommercielle kontakt til kunder og landmænd. Ole Grønbæk, som deltog i arrangementerne og tidligere har stået for afprøvning og test, havde ligeledes mulighed for at overdrage viden og opgaven til de nye græseksperter.

De livlige samtaler fortsatte i marken, hvor der var god mulighed for at undersøge græsser, vækstvilkår, jordtyper og samtidig udveksle erfaringer inden for græsmarksmanagement, men også anvendelse og opbevaring af foder og foderblandinger.

For de fremmødte, som allerede kendte til sorter fra DLF, var det samtidig en fornøjelse at se afprøvninger og test af nye konkurrencedygtige festuloliums, rajgræsser og strandsvingler med stort potentiale for fremtiden.

Vil du vide mere om hvilke sorter, der egner sig til din jord, så kontakt din lokale DLF leverandør eller eller læs mere her.