e
Published
11 .feb.2021

Syngenta og DLF indgår samarbejde om at fremme biodiversiteten

Syngenta og DLF er gået sammen om at styrke udbredelsen af en blomsterblanding, der giver stor værdi for bier, sommerfugle og andre insekter og giver føde til vildtet. Blomsterstriber i flere af landbrugets marker kan være med til at fremme biodiversiteten i området

Sammensætningen og udviklingen af Pollen- og Nektarblandingen er sket i samarbejde med DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening. Blomsterblandingen har producerer sommeren igennem pollen og nektar til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter. Ud over være fødekilde for insekterne danner Pollen- og Nektarblandingen samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Studier fra Københavns Universitet viser ligeledes, at rovinsekter har stor gavn af blomsterne, idet de kan overleve i længere perioder på nektar og pollen alene.

”Vi oplever en øget interesse for blomsterblandinger, og det er positivt, at vi i samarbejde med Syngenta kan skubbe tingene i den rigtige retning. Vores Pollen- og Nektarblanding har en høj værdi for insekterne, hvilket senest er bekræftet i en undersøgelse omkring blomsterblandingers værdi for honning- og humlebier fra Aarhus Universitet,” fortæller Allan Gottfredsen, salgskonsulent i DLF.
”Pollen- og Nektarblandingen egner sig godt til forskellige jordtyper og etablerer sig fint i god landbrugsjord i modsætning til nogle af de flerårige blandinger, der også har høj værdi for insekterne, men som trives bedre i mere næringsfattige jorder,” siger Allan Gottfredsen.
Med Pollen- og Nektarblandingen støtter Syngenta og DLF udviklingsarbejdet med at fremme biodiversiteten i Danmark, der udføres i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Samarbejdet er indgået som led i Syngentas Operation Pollinator program, der er et internationalt biodiversitetsprojekt hvor formålet er at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til såvel bier og andre bestøvende insekter, som til små pattedyr og fugle.

DLF markedsfører flere  blomsterblandinger til landbruget, som eksempelvis MFO Bestøverbrak og Landmandens Blomsterblanding , og til kommuner, golfbaner og anlægsgartnere er der stor interesse for flerårige blomsterblandinger som eksempelvis Dansk Vildeng og Engblanding til lerjord. Private forbrugere kan finde insektvenlige blomsterblandinger i DLF's Turfline sortiment, der forhandles på plantecentre og i byggemarkeder.

For henvisning til nærmeste forhandler af Pollen- og Nektarblandingen, kontakt DLF på agro@dlf.dk eller 63171600.