e
Published
25 .okt.2017

To nye planteforædlere til DLF i Danmark og New Zealand

Efterårssæsonen er blevet skudt rigtig godt i gang med ansættelsen af Marcelo Carena som seniorforædler i NZ og Sabrina Rasmussen som plæneforædler i DK.

Med tilslutningen til DLFs forædlingsteam i New Zealand, har tidligere professor ved Plant Science Faculty, Dakota State University, Marcelo Carena åbnet et nyt spændende kapitel i sin bog over afgrødeforædling. I mere end seksten år har Marcelo stået i spidsen for fakultets store majsforædlingsprogram, der i samme periode har kastet mere end 90 nye sorter af sig. Marcelo glæder sig dog meget til at komme i gang med græsserne. Efter at have udviklet nye forædlingsmetoder for genetisk komplekse egenskaber er han godt klædt på til at møde udfordringerne i græsserne.

Marcelo er i øvrigt ikke helt ubekendt med forholdene i NZ, da han allerede de sidste otte år har arbejdet både med offentlige- og private new zealandske samarbejdspartnere. Gennem denne periode arbejdede han både med de særlige krav vinterproduktions stiller på Nordøen samt mælkebønderne på Sydøens behov for højkvalitetsprotein. Tom Bruynel, der er chef for DLF i NZ ser meget frem til at have Marcelo med ombord: ”Med en stærk profil som Marcelo, som er godt bekendt med den new zealandske landmands forhold, har vi de bedste muligheder for at målrette vores forædlingsindsats mod det new zealandske marked”.

På den anden side af kloden, ved den danske forædlingsstation, glæder leder af plæneforædlingen, Christian Sig Jensen, sig over ansættelsen af den nye plæneforædler, Sabrina Rasmussen, der kommer til DLF med en fin karriere som tomatforædler hos Rijk Zwann i rygsækken. Efter at have færdiggjort sin masteruddannelse i forædling ved Københavns Universitet, flyttede hun til Tanzania, hvor hun de næste fem år stod i spidsen for forædlingen af marktomater. Sabrina har desuden været engageret i flere projekter for private foretagender samt for FN’s Udviklingsprogram. ”Sabrina har stor erfaring både med opstart af nye forædlingssystemer, udpegning af velegnede forsøgssteder, samt etablering af værdifulde kunderelationer”, siger Christian. Sabrina bliver ansvarlig for forædlingen af rødsvingel, hvene samt timote og starter på Stevns d. 1. oktober.