e
Published
17 .maj.2017

Undgå at TuYV virus reducerer dit raps-udbytte

TuYV virus (rapsrødsot) kan i stressede situationer reducere dit udbytte over natten med op til 30 %. ARCHITECT er en ny rapssort med TuYV resistens, der gør, at rapsrødsot ikke udvikles og reducerer dit udbytte.

Svært at undgå smitte

I efteråret er der en stor chance for, at rapsen bliver angrebet af ferskenbladlus specielt på lune lokaliteter, samt hvis vejret er lunt. Typisk kommer lusen fra andre værtsplanter som f.eks. roer og kartofler, som er deres primære vært, men den kan også komme fra korsblomstrede planter. Lusene overfører virus, og mange værtsplanter i nærområdet øger infektionsraten. Smittede planter får røde og forkrøblede blade. Lusene kan tåle ned til 15 graders frost, og derfor bliver smitte fra lusene svær at undgå.

Forsøgene viser

Tyske forsøg viser, at hvis der er lidt virus (under 35 % infektion), giver ARCHITECT forholdstal 98 i forhold til anden hybrid topsort. Hvis virusinfektionen er over 65 %, giver ARCHITECT forholdstal 104 - altså 4% mere.

I danske forsøg er der også en klar sammenhæng mellem virusinfektion og udbyttetab. I de 4 Landsforsøg, hvor der var mest virus (over 75 % infektion) har ARCHITECT et merudbytte på 328 kg/ha std. frø i forhold til gennemsnittet af tre hybrid sorter.

Læs mere om ARCHITECT her