e
Published
20 .mar.2017

Velbesøgt temadag om hvidkløver hos DLF

Der var stor interesse for at få mere viden om frøavl, da avlsafdelingen i DLF inviterede til tema-møde om hvidkløver. 100 hvidkløvereavlere mødte op for at lære mere om den spændende frøafgrøde.

Avlerne blev præsenteret for forskellige indlæg som oplæg til senere debattering i grupper. Avlschef Birthe Kjærsgaard bød velkommen med ønsket om at det måtte lykkes at løfte udbytterne til nye højder. Derefter fortalte seniorforsker Birte Boelt fra AU-Flakkebjerg om resultater fra nogle af dyrkningsindsatser, der er behandlet forsøgsmæssigt i hvidkløver. Herunder hvordan udbyttepotentialet i hvidkløver er sammensat og kan påvirkes.

Deltagerne fik indsigt i Danmarks rolle i den internationale produktion, ligesom udbytter, arealer og eksportanalyser blev lagt frem. Herefter gav nogle af DLFs frøavlskonsulenter eksempler på nogle af de dyrkningsmæssige tiltag, som frøavlerne kan påvirke og optimere. Efter de faglige oplæg blev frøavlerne sluppet løs i grupper, hvor deltagerne kunne udveksle erfaringer om afgrødeetablering og behandlinger i udlægsmark og frømarken. Til slut blev dagen rundet af med en opsamling på frøavlernes gode ideer og erfaringer. Der var masser af inspiration at hente, så det er ikke uden for rækkevidde at håbe, at hvidkløveravlen kan nå nye højder herhjemme.