e
Published
28 .okt.2019

Vi skal sikre en stor frøproduktion i Danmark

På DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg den 29. oktober 2019 udtrykte bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i bestyrelsens beretning sin bekymring for, om Danmark kan opretholde en stor frøproduktion, uden adgang til nye forædlingsmetoder og nødvendige plantebeskyttelsesmidler


Formanden håber, at der er ved at sprede sig en større forståelse for, at de nye forædlingsmetoder er nødvendige i planteforædlingen til at udvikle sundere og mere bæredygtige planter.
”Etisk Råd har udtalt sig positivt over for at bruge CRISPR-metoden, som kan hjælpe os med at nå de nye bæredygtighedsmål. Også økologerne og Danmarks Naturfredningsforening har givet CRISPR-metoden deres velsignelse.”
Christian Høegh-Andersen fremhævede nogle af de egenskaber, som de nye bioteknologiske forædlingsteknikker kan hjælpe os med.

”De ønskede egenskaber i planterne kan være modstandsdygtighed over for plantesygdomme og skadedyrsangreb, en effektiv udnyttelse af vand og næringsstoffer i jorden, så der skal vandes og gødes mindre, og flerårige planter med dybe rødder, der lagrer kulstof, og dermed trækker CO2 ud af atmosfæren.”
”Nu opfordrer vi så til, at de danske europaparlamentsmedlemmer og den danske regering ser at få kigget på de muligheder, der er ved de nye teknikker, så vi hurtigere kan få udviklet nye og mere robuste sorter.”

Læs bestyrelsens beretning her.