e
Published
6 .maj.2019

Vidste du, at nogle græsarter er bedre til at håndtere stress end andre?

4turf® er rajgræsorter, der er forædlet med henblik på at være særlig stærke og tolerante over for stress samt have dybe rødder. Stress tolerant betyder, at græsserne er bedre i stand til at modstå en række ugunstige forhold såsom tørke, sygdom og insektangreb.

Fordelen ved ​​4turf® er åbenlys lige fra starten. Frøene etablerer sig hurtigere - selv ved lavere temperaturer. De bliver til stærke græsplanter, der dækker jorden hurtigere uden at kvæle de andre græsarter i blandingen.

4turf® er en særlig type rajgræs (tetraploid), der er forædlet til at klare sig bedre end de normale rajgræsser (diploide).

Fordelene ved 4turf® er:

  • Hurtig etablering
  • Øget tørketolerance og regenerering
  • Suveræn vinterstyrke
  • Fremragende sygdomsresistens
  • God slidstolerance
  • Mørkere grøn farve
  • Klarer sig godt ved low input
  • Holder længere
  • Rigtig god i blandinger

Se her hvordan 4turf kan hjælpe dine baner