e
Published
22 .sep.2016

Vildtafgrøder som en naturlig del af driften

Egeskov og Lyngbygaard viste deres vildtpleje-aktiviteter frem ved to spændende markvandringer.

Både Egeskov på Fyn og Lyngbygaard ved Aarhus anvender vildtafgrøder som en aktiv del af vildt- og naturplejen. På to velbesøgte markvandringer blev der delt ud af erfaringerne.

Egeskov

Gartner og fasanopdrætter Peter Bonde Poulsen, som  har været ansat på Egeskov i 21 år, fortalte med stor begejstring og entusiasme om måden hvorpå han etablerer vildtagre og han gav en grundig gennemgang af fasanopdrættet, som har en høj standard.

Natur og Miljøkonsulent Kristian Pedersen fra Patriotisk Selskab fortalte om læhegn, vildtagre og forskellige former for engarealer, og om hvordan man kan få en fin natur og god jagt til at gå hånd i hånd.

Til slut gennemgik Søren Knigge DLFs sortiment af frøblandinger til vildtagre og efterafgrøder fra Levende Jord programmet. Det blev pointeret, at efterafgrøder skaber både frugtbar jord og er et perfekt skjul og fødested for vildtet.

Lyngbygaard

På Lyngbýgaard fortalte Poul Jakob og Niels Jørgen Bønløkke om deres tilgang til jagt og natur på ejendommen, blandt andet med emner som udsætning af fasaner, vildtagre, barjordsstriber og hvorfor de er med i et markvildtslav.

Søren Knigge DLF fortalte om de vildtstriber og efterafgrøder som var sået på ejendommen og kom endvidere omkring management ved etablering og holdbarhed af de forskellige arter.

Hanne Juncher Fris, Jagt- og Naturplejekonsulent fra LMO gennemgik de generelle regler om markvildtiltag, biotopplaner, barjordsstriber og sammenhængende naturelementer mm.

Læs mere om DLFs frøblandinger til vildtagre her

Peter Bonde Poulsen forklarer om fasanopdræt og viltagre på Egeskov

En af Egeskovs veletablerede vildtagre

Hanne Juncher Fris, Jagt- og Naturplejekonsulent fra LMO fortæller om mulighederne for vildtpleje