e
Published
26 .apr.2016

Wembley - vinterraps med vinderinstinkt

Wembley var topsort i Landsforsøg både 2014 og 2015. Nu er den klar til en ny sæson.

Fleksibel sort

Wembley har sin styrke i den meget hurtige etablering og tilsvarende hurtige regenerering efter vinter. Væksten om efteråret er god, men stænglen strækker sig ikke - det giver mulighed for fleksibel såtid. 

Højt udbytte

Wembley har i danske forsøg 2014 og 2015 ydet et udbytte på næsften 6 tons frø af standardkvalitet pr. ha, forholdstal 105 og 104 sammenlignet med sortsblandingen og helt i toppen blandt de afprøvede sorter. 

Sund sort med tidlig blomsting

Tolerancen overfor rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet er særdeles god, og blomstringen starter tidligt mens modningen er middeltidlig.

Læs mere om Wembley og de andre topsorter fra DLF her