Vision og idégrundlag

“DLF er en global frø- og planteforædlingsvirksomhed, som gennem markedsledende forskning og produktudvikling tilfører værdi for vores kunder og slutbrugere.

Vores medarbejdere er kendetegnet ved høj faglighed, passion og engagement. Sammen med en stærk virksomhedskultur og en flad organisation bidrager dette til DLFs globale konkurrencekraft”

Golfbold med græs baggrund