Vision 

“DLF er en global frø- og planteforædlingsvirksomhed, som gennem markedsledende forskning og produktudvikling tilfører værdi for vores kunder og slutbrugere.

Vores medarbejdere er kendetegnet ved høj faglighed, passion og engagement. Sammen med en stærk virksomhedskultur og en flad organisation bidrager dette til DLFs globale konkurrencekraft”

Globale værdier 

Vores globale værdier er udviklet i 2021 sammen med ledere og medarbejdere globalt i DLF. Værdierne er vores fælles fundament i virksomheden, som også fremover vil være præget af den vækst og globalisering, vi er lykkedes med indtil nu.

Værdierne siger :

  • Hvad der er vigtigt for os som forretning og som organisation
  • Hvad vi kan forvente fra hinanden
  • Hvad andre kan forvente af os