GrassLopata

Mastercare Sport 15-3-15

Kompakteret NPK gødning med Mg, S og mikronæring

Finkornet kvalitetsgødning med mikronæring

Mastercare Sport er udviklet til fodboldbaner og golfbaner. Gødningen udmærker sig bl.a. i kraft af de små gødningskorn. Herved udbringes fire gange så mange korn pr. arealenhed i forhold til konventionelle landbrugsgødninger. Selv ved udbringning af 80-100 kg gødning pr. ha får man en tæt og ensartet græsvækst. Dermed kan antallet af udbringninger øges til 4-5 gange pr. sæson.

Anvendelse

Gødningsbehovet på boldbaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha om året. Svarende til 550–1000 kg Mastercare Sport. Gødningsbehovet på fairways ligger normalt på 50-100 kg N/ha om året. Svarende til 325-650 kg Mastercare Sport. Gødningen udbringes ad 3-5 gange fordelt over vækstsæsonen.

Dosering

100-200 kg Mastercare Sport pr. ha pr. udbringning

Fysiske data
Form: Fast stof
Densitet: 0,90 kg/L
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg/600 kg bigbags
Kornstørrelse 1-3 mm

Klik for sikkerhedsdatablad

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Gødningskorn medium, 1-3 mm
  • God spredning - også ved små mængder
  • Med Mg og S
  • Med mikronæring: Fe, Mn, B, Cu, Zn