GrassLopata

Multigreen 24-2-11

Langtidsvirkende, coatet NPK gødning, klorfri (Oxidform: Multigreen Classic NPK 24-6-14)

Gødning med op til 4 mdr. virkningstid

Til fodboldbaner, teesteder, campingpladser m.v., hvor man ønsker færre gødningsudbringninger i løbet af sæsonen. 50% af kvælstoffet er coatet med en polymer kaldet Multicote®. Coatningen er en form for kapsel med huller i, der sørger for, at der i kolde perioder med ringe vækst ikke frigives mere næring end nødvendigt. Når temperaturen og dermed græssets næringsbehov stiger, øges kvælstoffrigivelsen tilsvarende. Det giver en jævn vækst og mindsker risikoen for udvaskning i våde perioder.

Anvendelse: Multigreen 24-2-11 kan anvendes sammen med f.eks. Mastercare Sport NPK 5-3-20. Gødningsbehovet på boldbaner ligger normalt på 80–150 kg N/ha om året. Svarende til 450–825 kg Multigreen, der udbringes ad 2-3 gange. Det forudsættes, at jordens indhold af næringsstoffer ligger inden for det normale. Dosering: 150 - 300 kg pr ha; Virkningstid: 14-16 uger.

Fysiske data:

Form: Fast stof;

Densitet: 0,90 kg/L;

Lugt: Ingen nævneværdig;

Emballage: Sække á 25 kg;

Kornstørrelse: 2,2-3,5 mm;

Type: Mekanisk blandingsgødning

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Langtidsvirkende
  • 50% af kvælstoffet er coatet
  • Gødningskorn medium - 2,2-3,5 mm
  • Jævn vækstrytme