GrassLopata

Multigreen 21-4-16

Ekstra langtidsvirkende NPK gødning, klorfri (Oxidform: Multigreen NPK 21-10-19)

Gød én gang - 5 mdr. virkningstid af N og K

Multigreen 21-4-16 er ideel til f.eks. boldbaner og teesteder på sandet vækstlag. Gødningen er klorfri og er dermed også god til sommerblomster. Bør ikke tildeles senere end sidste halvdel af maj. Ekstra Langtidsvirkende kvælstof og kalium 70% af kvælstoffet og 40% af kaliumdelen er coatet med en Multicote® polymer. Coatningen er en form for kapsel med huller i, der sørger for, at der i kolde perioder med ringe vækst ikke frigives for meget næring. Når temperaturen og dermed græssets næringsbehov stiger, øges kvælstoffrigivelsen. Det giver en jævn vækst og mindsker risikoen for udvaskning.

Dosering

Gives én gang i midten af april: Plæner 3,5-4,5 kg Multigreen pr 100 m2; Sommerblomster 10-11,5 kg Multigreen pr 100 m2; Boldbaner ca. 465 kg Multigreen pr hektar. Virkningstid: Op til 5 måneder.

Fysiske data

Form: Fast stof
Densitet: 0,85 kg/L
Lugt: Ingen
Emballage: 25 kg sæk
Kornstørrelse: 2,2-3,5 mm
Type: Mekanisk blandet

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Ekstra lang virkningstid af kvælstof og kalium (op til 5 mdr.)
  • Klorfri
  • Kun én årlig tildeling
  • Perfekt til sandet vækstlag