GrassLopata

Multigreen 30-3-6

Ekstra langtidsvirkende NPK gødning, klorfri (Oxidform: Multigreen NPK 30-8-8)

Op til 6 mdr. virkningstid - Gød én gang

Med Multigreen 30-3-6 er det kun nødvendigt at give gødning én gang i sæsonen. Det er en stor fordel f.eks. i parker og på campingpladser. Gødningen er 100% klorfri og er dermed også ideel til sommerblomster. Multigreen 30-3-6 er desuden god til f.eks. boldbaner. 85% af kvælstoffet er coatet med en Multicote® polymer. Coatningen er en form for kapsel med huller i, der sørger for, at der i kolde perioder med ringe vækst ikke frigives for meget næring. Når temperaturen og dermed græssets næringsbehov stiger, øges kvælstoffrigivelsen. Det giver en jævn vækst og mindsker risikoen for udvaskning.

Dosering: Gives én gang i midten af april: Plæner 2,5-3,0 kg Multigreen pr 100 m2; Roser 2,5 kg Multigreen pr 100 m2; Sommerblomster 7,0-8,0 kg Multigreen pr 100 m2; Boldbaner ca. 325 kg Multigreen pr hektar. Virkningstid: Op til 6 måneder.

Fysiske data: Form: Fast stof; Densitet: 0,85 kg/L; Lugt: Ingen; Kornstørrelse: 2,2-3,5 mm; Type: Mekanisk bld.

Pakningsstørrelse: 25 kg sæk, 600 kg bigbag

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Ekstra lang virkningstid (op til 6 mdr.)
  • Kun én tildeling om året
  • Bedre næringsudnyttelse
  • Jævn vækstrytme