GrassLopata

HiGreen 13-0-14

Kompakteret NK gødning til greens, klorfri (Oxidform: HiGreen NPK 13-0-17)

Langtidsvirkende gødning til greens

En stor andel af kvælstoffet er methylenurea basert og dermed langtidsvirkende. Derfor er HiGreen optimal til sandbaserede væsktlag. HiGreen 13-0-14 indeholder en kombination af hurtigt-og langtidsvirkende kvælstof. Ammonium optager planterne direkte. Den langtidsvirkende methylenurea (MU) bliver først tilgængeligt for planterne når det er nedbrdt af jordens mikroorganismer. Frigivelsen af kvælstof strækker sig over det meste af et år, men for at sikre planterne en ensartet vækstrytme, skal gødningen udbringes med intervaller på 3-5 uger. 

Dosering

100 – 200 kg/ha.


Virkningstid: 8-10 uger
Form: Fast stof
Densitet: 0,95 g/L
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg
Middelkornstørrelse: 0,5 - 1,5 mm
Type: Kompakteret.
Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Velegnet til sandopbyggede vækstlag
  • Høj andel af langtidsvirkende kvælstof (MU)
  • Ingen svidninger
  • Ideel til kornstørrelse til greens