GrassLopata

HiGreen 16-11-8

Kompakteret NPK gødning til greens, klorfri (Oxidform: HiGreen NPK 16-26-10)

Langtidsvirkende gødning til greens

HiGreen 16-11-8 anvendes ved lavt fosfortal. En stor andel af kvælstoffet er methylenurea-baseret og dermed langtidsvirkende. Derfor er HiGreen optimal til sandbaserede væsktlag. HiGreen 16-11-8 indeholder en kombination af hurtigt-og langtidsvirkende kvælstof. Ammonium optager planterne direkte. Den langtidsvirkende methylenurea (MU) bliver først tilgængeligt for planterne, når det er nedbrdt af jordens mikroorganismer. Frigivelsen af kvælstof strækker sig over det meste af et år, men for at sikre planterne en ensartet vækstrytme, skal gødningen udbringes med intervaller på 3-5 uger. 

Dosering

100 – 200 kg/ha


Virkningstid: 8-10 uger
Form: Fast stof
Densitet: 0,95 g/L
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg
Middelkornstørrelse: 0,5 - 1,5 mm
Type: Kompakteret.
Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Sæsongødning
  • Høj andel af langtidsvirkende kvælstof (MU)
  • Ingen svidninger
  • Ideel kornstørrelse til greens